Beton

Nasza działalność opiera się na produkcji betonu towarowego, stosowanego w budownictwie i przemyśle drogowym.

Nasz beton spełnia najwyższą jakość i wymagane parametry zgodne z normami polskimi :
PN-EN 206+A1:206-12 „Beton, Cześć 1: wymagania, właściwości , produkcja i zgodność” oraz norm powiązanych.
PN-B-06265:2018-10 ” Beton , wymagania , właściwości , produkcja i zgodność ” – Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12

Betony Zwykłe

 • beton C8/10
 • beton C12/15
 • beton C16/20
 • beton C20/25
 • beton C25/30
 • beton C30/37
 • beton C40/45

Betony specjalne

 • betony posadzkowe
 • betony mostowe
 • betony drogowe
 • betony samozagęszczalne
 • betony hydrotechniczne
 • betony wysokiej – wytrzymałości BWW
 • betony architektoniczne
 • betony chude
 • betony ciężkie
 • betony lekkie
 • beton wg receptury Zamawiającego

Stabilizacje

 • stabilizacja 0,5- 1,5 MPa
 • stabilizacja 1,5- 2,5 MPa
 • stabilizacja 2,5- 5,0 Mpa
 • stabilizacja 5,0- 7,5 Mpa

Dodatki do betonu

 • mrozoodporność od F25 do F300
 • opóźniacz wiązania
 • przyspieszacz wiązania
 • wodoszczelność
 • dodatek przeciwmrozowy
 • podgrzewanie betonu – usługa
 • włókna stalowe do zbrojenia betonu
 • włókna polipropylenowe do zbrojenia betonu
 • włókna poliuretanowe do zbrojenia betonu
 • domieszki upłynniające