Usługi

Firma BET-KAM świadczy usługi w zakresie:
o Niwelacja terenu pod inwestycje
o Wykopy
o Rozbiórki
o Wywóz
o Posadzki przemysłowe
o Zagęszczenia
o Nasypy

Oferujemy również usługi sprzętem budowlanym
o ładowarki
o koparki
o spycharki
o koparko-ładowarki
o samochody samowyładowcze HDS
o samochody ciężarowe trzy- i czteroosiowe samowyładowcze
o betonomieszarek
o pompogruszki
o pompy do betonu